วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การแก้ไขปัญหาเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Wi-Fi (iPhone, iPad หรือ iPod touch)

02:52

บางครั้งในขณะที่ใช้อุปกรณ์ iOS คุณอาจสังเกตเห็นการทำงาน Wi-Fi ที่ผิดปกติ:
 • มีปัญหาในการหาหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • สัญญาณ Wi-Fi ไม่ดีหรือหลุด
 • ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 • ไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อควรจะเป็น
โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านบน:
 1. ต้องให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในช่วงสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ)
 2. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และปิดหรือเปิด Wi-Fi หากการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณสลัว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 3. ตรวจสอบว่าเราเตอร์ Wi-Fi และสายเคเบิลหรือโมเด็ม DSL เสียบไฟ เปิดและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากเชื่อมต่อไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ
 4. รีสตาร์ทอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 5. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และหาเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อด้วย
 6. แตะ  และ เลิกใช้เครือข่ายนี้
 7. ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณอีกครั้งหากเครือข่ายที่คุณต้องการกำหนดให้ใส่
 8. ปิดเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ แล้วเปิดอีกครั้ง2 หาก ISP ของคุณมีสายเคเบิลหรือให้บริการโทรศัพท์ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการก่อนทำขั้นตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการให้บริการ
 9. อัพเดทอุปกรณ์ของคุณ ให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
 10. อัพเดทเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด2 สำหรับสถานีฐาน AirPort ติดตั้งการอัพเดทโดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort

ถ้าปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับปัญหาที่คุณพบ

ไม่สามารถหาเครือข่าย Wi-Fi

 1. ตรวจสอบว่ามีเครือข่ายหรือไม่ ด้วยการแตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และเลือกจากเครือข่ายที่มีให้ หมายเหตุ:ชื่อเครือข่าย Wi-Fi อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะปรากฏ
 2. เลื่อนเข้าใกล้เราเตอร์สัญญาณไร้สายของคุณให้มากขึ้น (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ) และลองหาเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้ง
 3. หากคุณไม่เห็นเครือข่ายที่คุณต้องการ คุณอาจลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ เรียนรู้ วิธีเชื่อมต่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่
 4. การกำหนดค่า Wi-Fi ที่รองรับจะแตกต่างกันตามรุ่นของอุปกรณ์ iOS ค้นหาว่า มาตรฐานใด ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับ3
 5. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ:การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

 1. ตรวจสอบว่าคุณกำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการ
 2. ต้องแน่ใจว่าป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องแล้ว รหัสผ่านอาจบังคับใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก/ใหญ่ และอาจมีตัวเลขหรือตัวอักษรพิเศษ
 3. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ:การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

Wi-Fi หลุดหรือสัญญาณอ่อนกว่าที่คาดไว้

 1. เลื่อนเข้าใกล้เราเตอร์ Wi-Fi ให้มากขึ้น (จุดเชื่อมต่อสัญญาณ)
 2. ตรวจหาที่มาของ สัญญาณรบกวนที่อาจเป็นไปได้
 3. ถอดเคส ขาตั้งหรืออุปกรณ์เสริมอื่นออกจากอุปกรณ์ iOS ของคุณและดูว่าสัญญาณดีขึ้นหรือไม่
 4. ตั้งค่าเครือข่ายใหม่ด้วยการแตะที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ:การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ขณะเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. หากคุณใช้เครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายเชิงพาณิชย์ คุณอาจต้อง เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
 2. ตรวจสอบว่าคุณมีที่อยู่ IP ที่กำหนดเองหรือไม่:
  1. แตะ การตั้งค่า > Wi-Fi และหาเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อและแตะ 
  2. หากที่อยู่ IP ของคุณคือ 169.254.xxx.xxx คุณอาจไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้
 3. หากคุณไม่มีที่อยู่ IP ที่กำหนดเอง ดูว่าอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นบนเครือข่ายของคุณสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่
  • หากเข้าไม่ได้ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือ ISP ของคุณเพื่อรับความช่วยเหลือต่อไป
  • หากเข้าได้ โปรดรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณด้วยการแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
   • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
   • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
   • การตั้งค่า VPN และ APN

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติได้

 • ให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ธรรมดาทั่วไป
  • เราเตอร์สัญญาณไร้สายบางชนิดจะมีการกำหนดค่าล่วงหน้าด้วย SSID ที่ธรรมดาทั่วไป (ชื่อเครือข่าย) อย่างเช่นคำว่า "wireless" หรือ "default"
  • หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการมี SSID ที่ธรรมดาทั่วไป ลองเปลี่ยน SSID ให้เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร2
 • หากเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการมี SSID ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครอยู่แล้ว รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายด้วยการแตะ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดรวมถึง:
  • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่านที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
  • อุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่เพิ่งใช้
  • การตั้งค่า VPN และ APN
 • โปรดดูข้อมูลเรื่อง การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi
 • เราเตอร์ของผู้ผลิตรายอื่นบางชนิดอาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ iOS ทุกชนิด แม้ว่าจะอัพเดทเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ iOS ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่นได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณเข้ากันได้กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ
 • โปรดดูการตั้งค่าที่แนะนำสำหรับ การกำหนดค่าเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณสำหรับใช้กับอุปกรณ์ iOS
หมายเหตุ
 1. อุปกรณ์ iOS ที่จำหน่ายในประเทศจีนอาจใช้คำว่า LAN ไร้สาย (WLAN) แทนคำว่า Wi-Fi รุ่นของ iPhone ที่จำหน่ายในประเทศจีนบางรุ่นเท่านั้นที่รองรับ WLAN
 2. หากต้องการ โปรดปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ (ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนนี้
 3. อุปกรณ์ iPhone 5, iPad และ iPod touch (รุ่นที่ 5) เท่านั้นที่เป็นอุปกรณ์ iOS ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็ว 5 GHz ได้
 ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple นั้นมีให้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองของ Apple แต่อย่างใด โปรดติดต่อผู้ขายเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก http://support.apple.com/

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ป้ายกำกับ

คลังรูปภาพ ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ ความรู้เทคนิคเคล็ดลับ คำคมโดนๆจากหลายสำนัก เคล็ดลับสาระน่ารู้ โดเมนโฮสติ้ง ตำนานประวัติศาสตร์ แนะนำหนัง สนุก มัน ซึ้ง บทความดีๆที่น่าอ่าน บล็อกและเว็บไซต์ ประเพณีพื้นบ้านไทย ปริศนาโลก ภาพสวยอาร์ตหลากอารมณ์ มุมมองเกี่ยวกับความรัก มุมมองความรัก รวมภาพตุ๊กตาน่ารัก รวมภาพสัตว์น่ารัก รวมภาพสาวเซ็กซี่น่ารัก รวมภาพอาร์ตๆ เรื่องของเห็ดๆ เรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อ เรื่องราวลี้ลับพิศวง วัดพระธาตุนครพนม เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครพนม สถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วโลก สถานที่ท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้ออนไลน์ สังคมและกฎหมาย สูตรการทำอาหาร อัพเดทสังคมออนไลน์ Anime ภาพการ์ตูนสวยๆ App มือถือ blogger facebook Gif ภาพเคลื่อนไหว Google Opencart Wallpapers